Tag Archives: KẾT NỐI SIP ACCOUNT

g lời chào thu từ phòng thu để làm làm chào trong TDA10Về việc dùn0D

Hướng dẫn Kết nối SIPtrunk, SIP Account của nhà mạng FPT, VNPT, Viettel, CMC với...