Cách cấu hình series Fanvil C cho 3CX

Mô hình được hỗ trợ: Dòng Fanvil C Fanvil C400 (Phiên bản phần cứng 2) Fanvil C600 (Phiên bản phần cứng 2) End Of Life Fanvil C400 (Phiên bản phần cứng 1) * xem bên dưới Fanvil C600 (Phiên bản phần cứng 1) * xem bên dưới Bước 1: Nâng cấp lên firmware cần thiết [..đọc tiếp]