Tag Archives: giải pháp voip

Giải Pháp VOIP – Tổng đài điện thoại trên nền IP Network (IP PBX)

Tổng quan: –         Tổng đài VOIP là hệ thống thoại được hoạt động trên nền IP....