Error: “Cannot continue. Application format (authorization code) is incorrect” in Zoom App

Lỗi: “Cannot continue. Application format (authorization code) is incorrect” in Zoom App

Khi tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trên web bằng Internet Explorer Nếu bạn nhận được lỗi sau, hãy làm theo các bước sau để thêm Zoom dưới dạng trang web đáng tin cậy và cho phép nó chạy Thực hiện các bước sau để giải quyết vấn đề này: Mở Internet Explorer. Chọn [..đọc tiếp]