Nhà cung cấp điện thoại IP Fanvil tại Hà Nội

Fanvil, một nhà phát triển và sản xuất các sản phẩm VoIP để bàn từ Trung Quốc. Được công nhận bởi nhu cầu toàn cầu về các giải pháp và thiết bị viễn thông. Dựa trên VoIP cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các môi trường doanh nghiệp quan trọng lớn. Đã [..đọc tiếp]