Hướng dẫn cài đặt nhanh tổng đài N824 hãng Yeastar

Đăng nhập tổng đài N824: IP mặc định tổng đài: 198.168.5.150 User/pass  đăng nhập =  admin/password Khi bạn mua tổng đài về bạn không cần cài đặt bất kỳ cái gì, hệ thống hoàn toàn tự động setup các thông số cơ bản cho người dùng. Hướng dẫn sử dụng Cấu hình tổng đài N824 để [..đọc tiếp]