Zoom cập nhật thời gian họp “không giới hạn” mới nhất 2021

Zoom cập nhật thời gian họp "không giới hạn" mới nhất 2021

Cuộc họp Zoom của bạn sẽ tự động kết thúc dựa trên thời gian giới hạn, loại tài khoản và số lượng người tham gia. Với mỗi loại tài khoản khác nhau, tùy theo điều kiện sử dụng, số lượng host và người tham gia cuộc họp, Zoom sẽ cung cấp cho chủ phòng thời [..đọc tiếp]