Phân phối tai nghe Plantronics C3210-USB-A

Phân phối tai nghe Plantronics C3210-USB-A Phân phối tai nghe Plantronics C3210-USB-A: P / N: 209744-101 Dòng sản phẩm Plantronics Blackwire 3200 bao gồm tai nghe UC có dây, có độ bền cao, thoải mái, dễ triển khai và có nhiều tùy chọn kết nối và mặc. Thêm thông tin chi tiết từ Plantronics Manager [..đọc tiếp]