Dịch vụ 1900

Dịch vụ 1900: Dịch vụ Thông tin, giải trí, thương mại Dịch vụ Thông tin, giải trí, thương mại 1900 là dịch vụ cho phép thực hiện cuộc gọi tới nhiều đích khác nhau thông qua một số truy nhập thống nhất trên toàn quốc. Dịch vụ này rất thích hợp cho các Doanh Nghiệp [..đọc tiếp]