Kết nối đầu số 1900XXXX, 1800XXX và SIPTRUNK FPT với tổng đài IP Grandstream

KẾT NỐI ĐẦU SỐ 1900XXXX, 1800XXX VÀ SIPTRUNK FPT VỚI TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM PHÚ YÊN Kết nối đầu số 1900xxx, 1800xxx đầu số siptrunk FPT vào tổng đài IP Grandstream 1. Open port trên modem kết nối cáp quang Tùy vào modem bạn mở cổng khác nhau, nhưng thông thường tìm mục NAT trên modem để [..đọc tiếp]