Yealink DD10K DECT USB Dongle

560,000 (đã VAT)

• Hỗ trợ Yealink SIP- T41S / T42S với FW 66.82.0.35 hoặc 66.84.0.10, series Yealink T5.
• Kết nối đáng tin cậy
• Dễ sử dụng
• Kết nối nhanh Plug and Play
• Tốc độ truyền cao

Báo giá Đặt lịch gọi