Bản quyền phần mềm Zoom Webinar – Add-On 100 participants [1 năm]

9,740,000 (đã VAT)

Dùng để giảng dạy trực tuyến 100 người.

Báo giá Đặt lịch gọi