Webcam hội nghị UV510A-20-U2U3

Giá: Liên hệ

  • FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP
  • Lens: 20X zoom optional
  • Wide Angle: 54.7°
  • Interface: USB2.0, USB3.0, HDMI, LAN, RS232


    Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại