VoIP Gateway Grandstream GXW4232

17,480,000 (đã VAT)

– Hỗ trợ nhiều SIP accounts (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)
– Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)
– Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk.
– Fax
– Phát hiện kích hoạt bằng thoại

Báo giá Đặt lịch gọi