Tổng đài IP Grandstream UCM6208

17,250,000 (đã VAT)

Tổng đài IP grandstream UCM 6208 với 8 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 800 máy lẻ SIP, có ghi âm, 100 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng mạng LAN


    Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại