Tổng đài điện thoại Adsun FX 840PC

13,990,000 10,750,000 (Chưa VAT)

Cấu hình cơ bản: 8 line vào, 40 máy nhánh

Tính năng nổi bật tổng đài điện thoại Asun FX 840PC

• Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
• Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899).
• Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
• Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế).