Tổng đài CooVox-U80

Liên hệ

CooVox-U80

Đây là tổng đài IP giàu tính năng dành riêng cho phương tiện

và các doanh nghiệp lớn. Với thiết kế mô-đun sáng tạo,

và nền tảng phần cứng nâng cao, mang đến cho bạn sự xuất sắc

kinh nghiệm giao tiếp thống nhất với VoIP sáng tạo.

function.Supports 200 phần mở rộng, 60 cuộc gọi đồng thời.

Các mô-đun cho tùy chọn:

FXO / FXS / GSM / WCDMA / PRI (E1 / T1) / BRI