Tổng đài CooVox-U50

Liên hệ

CooVox-U50

Áp dụng thiết kế mô-đun sáng tạo,

rất thuận tiện để tăng các cổng điện thoại

để mở rộng hệ thống. Hỗ trợ các loại thân cây

dưới dạng SIP / PSTN / Analog / Mobile.

100 phần mở rộng, 30 cuộc gọi đồng thời.

Các mô-đun cho tùy chọn: FXO / FXS / GSM / WCDMA