Tổng đài CooVox – U100

Liên hệ

Lý tưởng cho những doanh nghiệp nặng lưu lượng điện thoại. Với thiết kế mô-đun sáng tạo, và nền tảng phần cứng nâng cao