Thiết bị an ninh Fanvil i23S SIP Door Phone

Liên hệ

  • Loa 3W tích hợp và AEC
  • Biểu tượng chỉ trạng thái
  • Kiểm soát truy cập