THẺ KHÔNG TIẾP XÚC

Liên hệ (giá đã VAT)

Thẻ từ không tiếp xúc, dùng cho khóa điện tử hoặc hệ thống Yale. Dùng cho trường hợp thêm thẻ từ quản lý, mất thẻ từ, thay thẻ từ mới khóa cửa Yale

Báo giá Đặt lịch gọi

Mô tả sản phẩm


Thẻ từ không tiếp xúc, dùng cho khóa điện tử hoặc hệ thống Yale.

Dùng cho trường hợp mất thẻ hoặc bổ xung thêm thẻ từ dùng cho khóa của thông minh hãng Yale.

Thẻ từ hãng Yale, mất thẻ từ khóa Yale, mua thẻ từ khóa Yale, smard card yale lock door.