Polycom RealPresence Group RTV / CCCP Skype for Business License

12,106,000 11,006,000 (Chưa VAT)

Tất cả các giấy phép được xác minh không sử dụng. Tất cả bán hàng cuối cùng trên phần mềm. Không trả lại.