Plantronics HIS

990,000 (đã VAT)

AVAYA 1616, 1608, 96XX series IP Phones
1608, 1616, 9601, 9608, 9610, 9611, 9611G, 9620, 9621, 9630, 9640, 9641, 9650, 9670


    Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại