Plantronics HIC-1

Giá: Liên hệ (đã VAT)

AVAYA Avaya IP phones models: 2410, 2420, 4406, 4412, 4424, 4406D+, 4412D+, 4424D+, 4424LD+, 4610SW, 4620, 4620SW, 4621SW, 5410, 5420, 5610, 5620, 6416D+M, 6424D+M.
Avaya, Lucent, AT&T 1408, 1416, 2410, 2420, 2430, 4424LD+, 4424D+, 4412D+, 4406D+, 4606, 4610, 4612, 4620, 4621, 4622, 4624, 4625, 4630, 5410, 5420, 5610, 5620, 5621, 6416D+M, 6424D+M, 9404, 9406, 9408, 9504, 9508

Báo giá Đặt lịch gọi