Bản quyền phần mềm Zoom Cloud – Add-on Zoom Room [1 năm]

12,160,000 (Đã VAT)

Đây là ứng dụng Zoom Rooms Controller cho máy tính bảng Windows của bạn, nó phải được ghép nối với máy Mac hoặc PC chạy ứng dụng Zoom Rooms.


    Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại