Bản quyền phần mềm họp hội nghị Zoom Business [Gói 1 năm]

4,870,000 (đã VAT)

 • Đơn giá trên một host
 • Mua tối thiểu 10 host
 • Cho phép tối đa 300 người tham gia
 • Tính năng kiểm soát cho quản trị viên
 • Báo cáo chi tiết cuộc họp
 • Tạo lịch trình cuộc họp
 • Tài Khoản quản trị các tài khoản con
 • Được tùy chỉnh URL
 • Cài Đặt on-premise server khách hàng
 • Cài đặt thương hiệu công ty
 • Cài đặt email riêng để mời họp
 • Hỗ trợ kết nối Skype for Business (Lync)
Báo giá Đặt lịch gọi