Bản quyền phần mềm họp hội nghị Zoom Business [Gói 1 năm]

57,600,000 4,900,000

Bao gồm đầy đủ các tính năng của Zoom Pro và hơn thế:

  • Mua tối thiểu 10 host
  • 300 người tham gia cuộc họp x 10 phòng họp riêng biệt.
  • Quản lý người dùng
  • Kiểm soát tính năng quản trị viên
  • Báo cáo
  • ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh
  • Chỉ định lịch trình
  • 1GB ghi âm trên đám mây MP4 hoặc M4A
  • Khả năng tương tác của Skype for Business (Lync)
  • Chu kỳ đăng ký: 12 tháng/lần.
Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại