Bản quyền phần mềm họp hội nghị Zoom Business [Gói 1 năm]

4,820,000

  • Phù hợp cho các đơn vị, doanh nghiệp quy mô nhỏ
  • Mua tối thiểu 10 host
  • Cho phép tối đa 300 người tham gia
  • Họp nhóm không giới hạn (tối đa 30 giờ liên tục cho mỗi phiên họp)
  • 1GB lưu trữ dữ liệu trên đám mây
  • Quảng bá thương hiệu công ty bằng cách tạo mẫu thư mời email có kèm theo tên thương hiệu.
  • Sở hữu tất cả các tính năng của gói Zoom Pro:chia sẻ bảng trắng, chú thích,phòng chờ,….
  • Phiên dịch ngôn ngữ trực tiếp.
Báo giá Đặt lịch gọi