Nút bấm Grandstream GDS3710

Liên hệ

GDS3710 là một hệ thống cửa video HD theo dõi, quản lý và ghi lại quyền truy cập vào bất kỳ tòa nhà vật lý nào trong khi cũng phục vụ như một camera giám sát IP và liên lạc IP.

Nó cung cấp tích hợp mạnh mẽ với các giải pháp Grandstream khác để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để kiểm soát truy cập, liên lạc video và giám sát an ninh.