Micro Polycom Group Mic

Giá: liên hệ

Micro mạnh mẽ cho không gian hội nghị và phòng hội nghị.