Mic mở rộng Polycom cho ra mắt RealPresence Debut Mic

Giá: liên hệ

  • Micro mở rộng Polycom RealPresence Debut
  • Cáp 25 ft