License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Pro)

0

– 50 bên hội nghị – 8 luồng Video
– Hỗ trợ Web trên PC, Smartphone, IOS..

Báo giá Đặt lịch gọi