License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Basic)

Liên hệ

– 25 bên hội nghị – 3 luồng Video
– Hỗ trợ Web trên PC, Smartphone, IOS..