KHÓA VÂN TAY EPIC 8000L

Liên hệ

Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Công nghệ nhận dạng vân tay trắc sinh học mới nhất Lưới quang học: Quét 360°, đọc 360° , đọc mọi hướng, siêu nhạy, chống làm giả, đọc vân tay mờ

Bảo mật bằng công nghệ mã số ảo cùng hai hệ mã: Mã chủ Master và mã thành viên User

Tích hợp điện thoại bằng miếng dán NFC ( Có sẵn )

Chống phá khóa bằng chìa cơ tròn đa điểm