Hội nghị truyền hình Group700 1080P-12X

Liên hệ

Polycom RealPresence Group 700-10800p với Camera EagleEye IV 12x – Bộ hội nghị truyền hình