Hội nghị không dây Barco ClickShare CX-30

Giá: Liên hệ

  • Hỗ trợ đầy đủ BYOD
  • Hợp tác từ xa
  • Tương tác đầy đủ và điều độ
  • Hoạt động với thiết bị của bạn, nền tảng hội nghị (UC) và thương hiệu thiết bị ngoại vi của bạn
  • Bảo mật nâng cao
  • Đã kết nối và quản lý đám mây
  • Cung cấp với 2 nút hội nghị
  • Phối hợp với Nút hội nghị hoặc Ứng dụng cộng tác
Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại