GSurf Pro V2

Liên hệ

GSstream Pro V2 của Grandstream là phần mềm quản lý video miễn phí (VMS) cho việc ghi video, lập chỉ mục, tìm kiếm và quản lý lưu trữ video trên máy tính cho tối đa 72 máy ảnh Grandstream. GSurf Pro V2 hỗ trợ xem, điều khiển và ghi từ xa từ mọi nơi trên Internet hoặc trong mạng công ty.