Giấy phép máy khách của trạm gọi PRS-CSC-E

8,258,000 7,181,000 (Chưa VAT)