Giao diện điện thoại máy tính khách, bản điện tử PRS-TIC-E

8,258,000 7,182,000 (Chưa VAT)