Giao diện điện thoại máy tính khách, bản điện tử PRS-TIC-E

Liên hệ (giá đã VAT)

Báo giá Đặt lịch gọi

Mô tả sản phẩm


Giao diện điện thoại máy tính khách, bản điện tử PRS-TIC-E

  • Phục vụ nhiều Khách hàng của Trạm Gọi và / hoặc Khách hàng Giao diện Điện thoại
  • Điều khiển nhiều bộ điều khiển mạng trong các hệ thống mở rộng
  • Bao gồm giấy phép cho một Bộ điều khiển mạng duy nhất
  • Kiểm soát quyền truy cập của người dùng với các quyền có thể lựa chọn cho mỗi người dùng

Thông số kỹ thuật


Bài viết liên quan


YouTube video