Giá gắn TV cho MeetUp của Logitech

3,529,000 (đã VAT)

Giá gắn TV cho MeetUp của Logitech giữ chắc chắn Camera hội nghị MeetUp ở phía trên hoặc phía dưới màn hình phẳng và gắn vào các điểm gắn VVESA tiêu chuẩn ngành có sẵn trên hầu hết các TV và màn hình.

Báo giá Đặt lịch gọi