Giá gắn TV cho MeetUp của Logitech

3,603,000 (đã VAT)

Mountitech TV Mount cho MeetUp một cách an toàn giữ ConferenceCam MeetUp hoặc trên hoặc dưới một màn hình phẳng và gắn vào các điểm lắp đặt VESA tiêu chuẩn công nghiệp có sẵn trên hầu hết các TV và màn hình.


    Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại