Gateway Sangoma Vega 60G 8 FXO

Giá: Liên hệ

  • P/N: VEGA-60G-0008
  • Sangoma Vega 60G Gateway 8 FXO (VEGA-60G-0008) giúp kết nối cơ sở hạ tầng điện thoại cũ của bạn với mạng IP. Vega 60G này có 8 cổng FXO và có thể được sử dụng trong các ứng dụng trung kế SIP, điểm cuối FXO cho IP Centrex
Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại