Gateway Sangoma Vega 60G 4 FXS

Giá: Liên hệ

  • P/N: VEGA-60G-0400
  • Sangoma Vega 60G Gateway 4 FXS (VEGA-60G-0400) giúp kết nối cơ sở hạ tầng điện thoại cũ của bạn với mạng IP
Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại