Gateway Sangoma Vega 60G 4 FXO

Giá: Liên hệ

  • P/N: VEGA-60G-0004
  • Sangoma Vega 60G Gateway 4 FXO (VEGA-60G-0004) giúp kết nối cơ sở hạ tầng điện thoại cũ của bạn với mạng IP. Vega 60G này có 4 cổng FXO và có thể được sử dụng trong các ứng dụng trung kế SIP, điểm cuối FXO cho IP Centrex và cho khả năng sống sót của điện thoại IP và hơn thế nữa.
Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại