Gateway Sangoma Vega 50 2BRI

Giá: Liên hệ

  • P/N: VEGA-050-02BRI
  • Cổng Sangoma Vega50 4 BRI có 2 giao diện BRI cung cấp cho bạn 4 kênh sẽ kết nối ISDN với Hệ thống VoIP của bạn
Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại