Gateway Sangoma Vega 400G

Giá: Liên hệ

  • P/N: VEGA-4NG-xxx
  • Dễ dàng kết nối thiết bị điện thoại kỹ thuật số với mạng IP với Vega 400G, 4 T1 / E1 hoàn toàn mới, Cổng VoIP chuyển đổi dự phòng
Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại