Gateway Newrock MX60-48FXO

Liên hệ

Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXO
» 48 cổng FXO
» Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời
» Chassis 1U
» 2 cổng WAN