Gateway Newrock MX60-48FXOB

Liên hệ

Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXOB
» 48 cổng FXO
» Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời
» Chassis 1U
» 2 cổng WAN