Gateway Newrock MX60-32FXO

Liên hệ

Cổng nối mạng Newrock MX60-32FXO
» 32 cổng FXO
» Hỗ trợ 32 cuộc gọi đồng thời
» Chassis 1U
» 2 cổng WAN