Gateway Newrock MX60-24S/24B

Liên hệ

Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/24B
» 24 cổng FXS, 24 cổng FXO
» Hỗ trợ 24 cuộc gọi đồng thời
» Chassis 1U
» 2 cổng WAN