Gateway Newrock MX60-16FXO

Liên hệ

Cổng nối mạng Newrock MX60-16FXO
» 16 cổng FXO
» Hỗ trợ 16 cuộc gọi đồng thời
» Chassis 1U
» 2 cổng WAN