Gateway Dinstar DAG2000 – 4S4O

Giá: Liên hệ (đã VAT)

DAG2000-4S4O là cổng FXS và FXO hybrid dựa trên chuẩn SIP v2.0. Nó cung cấp 4 cổng FXS và 4 FXO để kết nối với điện thoại analog và đường dây cố định PSTN cùng một lúc


    Báo giá thương mại Đặt lịch gọi lại