Gateway Dinstar DAG1000 – 4O

Giá: liên hệ

DAG1000-4O là FXO VoIP Gateway kết nối các line PSTN dựa trên nền mạng IP. Cung cấp giải pháp VoIP đơn giản cho các doanh nghiệp nhỏ, văn phòng gia đình, văn phòng ở xa và các chi nhánh.